Rejestr decyzjiIlość rekordów w bazie

92
Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
1 MM.7062.24/2015 decyzja Zakład usług asenizacyjnych Marek Bakun za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z poza regionu Warszawskiego ochrona powierzchni ziemi
2 WA/s/20/2015 decyzja Gmina Lesznowola dot. oczyszczalni w Wólce Kosowskiej ochrona wód
3 WA/s/21/2015 decyzja "MEDCOM" Sp. z o.o. w Warszawie ochrona wód
4 WA/s/22/2015 decyzja Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. dot. oczyszczalni w Młochowie ochrona wód
5 WA/s/23/2015 decyzja "Remo-Car" Sp. z o. o. w Święcicach ochrona wód
6 WA/s/24/2015 decyzja Remo-Car Sp. z o.o. w Święcicach ochrona wód
7 WA/s/25/2015 decyzja Gmina Lesznowola dot. oczyszczalni w Wólce Kosowskiej ochrona wód
8 WA/s/26/2015 decyzja Saur Konstancja Sp. z o.o. w Warszawie, dotyczy oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziorna ochrona wód
9 WA/s/27/2015 decyzja Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu ochrona wód
10 WA/s/28/2015 decyzja Fundacja "MIŁOSIERDZIE I KULTURA" w Pilaszkowie ochrona wód