Wydawanie zaświadczeń

08.02.2012

Wydawanie zaświadczeń ws. zalegania z karami

INFORMACJA
Aby otrzymać zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska należy złożyć poniższy wniosek osobiście/przesłać pocztą w zależności od miejsca działalności wnioskującego:

  do siedziby głównej WIOŚ w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 110 A,

00-716 Warszawa

lub jednej z Delegatur WIOŚ na poniższy adres:

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6

09-402 Płock, ul. 3 Maja 16

26-600 Radom, ul. Pułaskiego 9

05-300 Mińsk Mazowiecki,  Plac Kilińskiego 10

07-412 Ostrołęka, Ul. Targowa 4

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu dokonanej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (siedemnastu złotych) na rzecz Urzędu Dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Opłatę skarbową 17 zł można uiścić gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Mokotów, przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Warszawie

lub przelewem  na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów;


Numer rachunku bankowego: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
w tytule: za wydanie zaświadczenia.


      W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej należy podać we wniosku podstawę prawną tego zwolnienia (Ustawa o Opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Termin oczekiwania na zaświadczenie wynosi  do 7 dni od daty wpływu wniosku do Wydziału BF w WIOŚ w Warszawie.
Zaświadczenie jest ważne jeden miesiąc licząc od daty wystawienia. Kontakt:
     e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl,

fax: 22 651-06-76, nr telefonu: 22 651-06-60, wew. 2028 (p. Alicja Szczodra)

Pliki do pobrania

Data publikacji : 08.02.2012
Obowiązuje od : 08.02.2012
Data modyfikacji : 18.11.2014 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 17512
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ