Wyciąg z planu pracy

Wyciąg z Planu działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w 2020r.

Pliki do pobrania

  • Wyciąg z Planu działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w 2020r.
    9.54 MB
    03.07.2020 14:02
    03.07.2020 14:14
    Ze względu na konieczność zachowania tajemnic ustawowo chronionych, w celu uzyskania pełnego Planu działalności kontrolnej, należy skierować do WIOŚ w Warszawie wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.).
Data publikacji : 24.04.2019

Data modyfikacji : 03.07.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 2554
Autor : Marek Kaczmarski
Opublikowane przez Marek Kaczmarski