Kierownictwo

Kierownictwo

 

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Marek Chibowski

 

Inne osoby sprawujące funkcje:

 • I Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Mariusz Zega

 • II Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Joanna Piekutowska

 • Główny Księgowy

Dorota Konopińska

 

Kierownicy Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

Delegatura:

 • w Ciechanowie - Małgorzata Pałka
 • w Mińsku Mazowieckim - p.o. Grzegorz Jarzyna
 • w Ostrołęce - Monika Sobczak
 • w Płocku - Katarzyna Jasińska
 • w Radomiu - Tomasz Skuza

 

Naczelnicy Wydziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

 • Wydział Inspekcji: Lidia Bińkowska
 • Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych: Maciej Gniadek
 • Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia: Monika Wachowicz
 • Wydział Budżetu i Finansów: Dorota Konopińska
 • Wydział Informatyki: Stanisław Prusiński
Data publikacji : 08.08.2008

Data modyfikacji : 24.07.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 48561
Autor : Marek Kaczmarski
Opublikowane przez Marek Kaczmarski
OKiS