Kierownictwo

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  Marek Chibowski

Inne osoby sprawujące funkcje:

 • I Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
  Mariusz Zega
 • II Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
  Joanna Piekutowska
 • Główny Księgowy
  Dorota Konopińska

Kierownicy Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

Delegatura:

 • w Ciechanowie - Małgorzata Pałka
 • w Mińsku Mazowieckim - p.o. Małgorzata First
 • w Ostrołęce - Monika Sobczak
 • w Płocku - Katarzyna Jasińska
 • w Radomiu - Tomasz Skuza

 

Naczelnicy Wydziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

 • Wydział Inspekcji: Lidia Bińkowska
 • Wydział Prawny: Michał Mosakowski
 • Wydział Budżetu i Finansów: Dorota Konopińska
 • Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia: Monika Wachowicz
 • Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych: Maciej Gniadek
 • Wydział Informatyki: Tomasz Smoliński

Opcje strony

do góry