Działalność

DziałalnośćDo zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
  • udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  • kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,
  • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej a także organizacjami społecznymi,
  • organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
  • opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
  • inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz usuwanie ich skutków i przywracania środowiska do stanu naturalnego.
Data publikacji : 25.09.2008

Data modyfikacji : 27.03.2013 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 25917
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ