Ciechanów

Ciechanów

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE DELEGATURA W CIECHANOWIE

  • Obszar działania delegatury
    Obszar działania delegatury

W zakresie działań inspekcyjnych i monitoringu środowiska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu obejmuje swym zasięgiem działania powiaty: ciechanowski, legionowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński,

 budynek delegatury

 

Delegatura WIOŚ w Ciechanowie

ul. Strażacka 6
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672-59-55,
672-38-62
fax: (23) 672-52-61
e-mail:
ciechanow@wios.warszawa.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Kierownik Delegatury:
p.o. Małgorzata Pałka
Kierownik Działu Inspekcji:
Marek Nowotczyński


 
Data publikacji : 08.08.2008

Data modyfikacji : 30.07.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 58553
Autor : Marek Kaczmarski
Opublikowane przez Marek Kaczmarski
OKiS