Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Norweski Mechanizm Finansowy

 

Usprawnianie i egzekucja prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie laboratoriów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową"

- Całkowity koszt projektu: 429 942 Euro
- Kwota grantu ogółem: 365 451 Euro
W dniu 1 sierpnia 2011r. zostało zatwierdzone Sprawozdanie  Końcowe z realizacji Projektu.

Warunki szczegółowe pomocy:
cały sprzęt zakupiony i zainstalowany w ramach projektu pozostanie własnością Beneficjenta  oraz  będzie używany zgodnie z celem ogólnym projektu  przynajmniej przez 5 lat  od zatwierdzenia Sprawozdania Końcowego.

Beneficjent utrzyma cały zakupiony i zainstalowany w ramach projektu sprzęt odpowiednio ubezpieczony w okresach jak wyżej.

Beneficjent w każdym roku po zatwierdzeniu Sprawozdania Końcowego z realizacji projektu utrzymuje w planie wydatków rezerwę na utrzymanie rezultatów projektu w wysokości 2,0%  całkowitych kosztów Projektu.

 

Data publikacji : 24.03.2010

Data modyfikacji : 10.06.2013 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 11290
Autor : Alicja Mucha
Opublikowane przez Alicja Mucha