Bilans wg grup - odpady wszystkieIlość rekordów w bazie

9949
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Rodzaj: Inne niewymienione odpady
  Kod: 190999
  Wytworzone [Mg]: 2
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Odpady poekstrakcyjne
  Kod: 020303
  Wytworzone [Mg]: 673.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
  Kod: 190805
  Wytworzone [Mg]: 2326.55
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 2.10
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
  Kod: 190805
  Wytworzone [Mg]: 3927.80
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 2.10
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
  Rodzaj: Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
  Kod: 020203
  Wytworzone [Mg]: 73.70
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  Kod: 020305
  Wytworzone [Mg]: 40.68
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Zawartoś† piaskowników
  Kod: 190802
  Wytworzone [Mg]: 30
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  Kod: 020305
  Wytworzone [Mg]: 205.63
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
  Kod: 020380
  Wytworzone [Mg]: 8513.32
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Zużyte opony
  Kod: 160103
  Wytworzone [Mg]: 0.14
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.28

Wybierz Strony