Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.03
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.02
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  Kod: 130110
  Wytworzone [Mg]: 1.80
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Baterie i akumulatory
  Rodzaj: Baterie i akumulatory ołowiowe
  Kod: 160601
  Wytworzone [Mg]: 0.02
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.08
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Kod: 130208
  Wytworzone [Mg]: 0.08
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.02
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.02
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.03
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.01
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
  Kod: 130109
  Wytworzone [Mg]: 1.08
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
  Kod: 180103
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Kod: 130208
  Wytworzone [Mg]: 0.05
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130502
  Wytworzone [Mg]: 6.72
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0

Wybierz Strony