PetycjeData złożenia petycji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3
Lp. Data złożenia petycji Petycja Podmiot wnoszący petycję* Dodatkowe informacje Status
* - Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana (tylko w przypadku wyrażenia zgody)