Ilość rekordów w bazie

1847

Wybrane filtry

Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
1 MM.7062.24/2015 decyzja Zakład usług asenizacyjnych Marek Bakun za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z poza regionu Warszawskiego ochrona powierzchni ziemi
2 WA/u/9/2020 decyzja MPWiK w m. st. Warszawie S.A. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
3 WA/u/10/2020 decyzja MPWiK w m. st. Warszawie S.A udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
4 WA/u/11/2020 decyzja MPWiK w m. st. Warszawie S.A. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
5 WA/u/12/2020 decyzja Dla Pani E.G. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
6 WA/u/14/2020 decyzja Pana T.P. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
7 WA/u/13/2020 decyzja Pani E.K. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
8 WA/u/15/2020 decyzja Mazowieckie Towarzystwo Ekosystemów udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
9 WA/u/16/2020 decyzja odmowa udostepnienia informacji o środowisku w części udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
10 MM/UOUCIP/1/2020 decyzja Gmina Skórzec inne

Wybierz Strony

do góry