Zakres działań

Zakres działań

Do podstawowego zakresu czynności Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych korzystających ze środowiska. Działalność kontrolną wojewódzkie inspektoraty planują i prowadzą, biorąc pod uwagę wymagania wynikające z aktualnego stanu prawnego, zalecenia GIOŚ i Wojewody, analizę dotychczasowych kontroli oraz sugestie zgłaszane przez organy samorządowe z terenu województwa. Na ich podstawie tworzone są plany kontroli. Podstawowym celem kontroli jest wymuszenie na użytkownikach środowiska podejmowania działań, które w konsekwencji mają spowodować zmniejszenie lub wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Roczny plan pracy jest dostępny  w zakładce /Udostępnianie informacji/

Data publikacji : 07.09.2008

Data modyfikacji : 03.07.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 24309
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ