Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
30.04.2014

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30.04.2104 r. w sprawie zanieczyszczenia rzeki Utraty

Inspekcja Ochrony Środowiska została powiadomiona o pojawieniu się śniętych ryb w rzece Utracie na wysokości miejscowości Zawady w gm. Kampinos w dniu 27 kwietnia 2014 r. w godzinach popołudniowych. W tym dniu inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili wizję w terenie podczas której pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w celu dokonania oceny jakości wody rz. Utraty w wielu przekrojach pomiarowych na terenie gminy Kampinos i Błonie. Podjęto także działania wyjaśniające, mające na celu ustalenie czy na terenie oczyszczalni ścieków i innych obiektów przemysłowych funkcjonujących w obszarze zlewni rzeki Utraty nie wystąpiła awaria czy inne zdarzenie skutkujące pogorszeniem jakości ścieków wprowadzanych do rz. Utraty.

Działania w terenie, połączone z pobieraniem do badań kolejnych próbek, kontynuowano w dniu następnym, tj. 28 kwietnia 2014r. Opracowanie wyników badań próbek pobranych przez WIOŚ w Warszawie, przewiduje się na 7 maja 2014r.

Podczas działań kontrolnych stwierdzono, że z jednego z wytypowanych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia obiektów oczyszczalni ścieków odprowadzane są ścieki, które mogłyby nie odpowiadać wymaganym warunkom. W związku z ustaleniami rozpoczętej tego dnia kontroli, biorąc pod uwagę możliwość odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków do rowu stanowiącego dopływ rzeki Utraty, kontrolowana Spółka dokonała zamknięcia i zaplombowania zasuwy na odpływie ścieków do odbiornika. Zakład został zobowiązany do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, a ponowne rozpoczęcie odprowadzania ścieków będzie możliwe po przeprowadzeniu przez WIOŚ w Warszawie badań jakości ścieków.

Podkreślić należy, że pogorszenie jakości wody w rz. Utracie, skutkujące również pojawieniem się  śniętych ryb, mogło być spowodowane kumulacją wielu czynników, m.in. ulewnym deszczem, który wystąpił na tym obszarze w dniu 26 kwietnia, powodując spływanie powierzchniowych zanieczyszczeń z pól uprawnych i powierzchni utwardzonych okolicznych obiektów przemysłowych.

WIOŚ w Warszawie wprowadzi dodatkowy monitoring badawczy w celu monitorowania wpływu odprowadzanych ścieków komunalnych na jakość wody rzeki Utraty.

Opcje strony

do góry