Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

27.01.2010

Przekroczenia stężeń pyłu PM10

 

 

KOMUNIKAT

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że w dniu. 26.01.2010 r. na terenie województwa mazowieckiego na obszarze: Warszawy (Ursynów, Targówek), Radomia i Żyrardowa wystąpiło przekroczenie wartości 24-godzinnej pyłu PM10 i istnieje ryzyko przekroczenia wartości alarmowej. Na stacji pomiarowej w Radomiu, ul. Tochtermana zanotowano stężenie 24-godzinne pyłu PM10 wynoszące 272,9 mg/m3, a stężenia max 1-godzinne wyniosło 481,2 mg/m3. Stacja pomiarowa w Warszawie, ul. Kondratowicza zarejestrowała stężenie 24-h pyłu PM10 wynoszące 250,1 mg/m3 oraz max 1-godzinne na poziomie 366,1 mg/m3. Na stacji w Warszawie przy ul Wokalnej wartość 24-godzinna pyłu PM10 osiągnęła poziom 288,1 mg/m3, a max 1-godzinne wyniosło 392,8 mg/m3. Stacja w Żyrardowie przy ul. Roosevelta zarejestrowała stężenie 24-godzinne pyłu PM10 na poziomie 293,1 oraz max 1-godzinne 483 mg/m3. Obecnie stężenia 1-godzinne pyłu PM10 nieznacznie obniżyły się, jednak nadal utrzymują się na wysokim poziomie w granicach od 100 do 180 mg/m3. W związku z powyższym istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości alarmowej dla pyłu PM10.

 

Przyczyny tego stanu to przede wszystkim warunki atmosferyczne, związane z zalegającym nad Polską wyżem znad Rosji. Niska temperatura, mała prędkość wiatru, brak ruchów wstępujących powietrza, a co za tym idzie złe warunki rozprzestrzeniania powodowały kumulację zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ostatnim okresie w związku z niską temperaturą, emisja zanieczyszczeń związana ze spalaniem paliw na cele grzewcze jest zwiększona, a przy braku ruchów wstępujących powietrza emisje z wysokich emitorów również mają wpływ na poziomy stężeń substancji, w tym pyłu PM10 jako aerozole gazowych emisji pierwotnych.

 

Prognozy przewidują w najbliższym czasie zmianę warunków meteo (opady śniegu, wzrost prędkości wiatru, wzrost temperatury, lepsze rozprzestrzenienie się zanieczyszczeń) w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo obniżenia wartości stężeń pyłu PM10. Wielkości stężeń pyłu PM10 można na bieżąco obserwować na stronie WIOŚ www.wios.warszawa.pl w zakładce SOJP.

 

Grupami ludności wrażliwymi na przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 są:

 

-          osoby starsze,

-          dzieci,

-          osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

 

Pyły, osiadając na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniają wymianę gazową i mogą powodować podrażnienia naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywoływać choroby alergiczne, a także nasilać reakcje astmatyczne. Zaleca się wrażliwym grupom ludności pozostanie w domu i unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

 

 

Opracował:                                                                                   Zatwierdził:

Emilia Trębińska                                                                    Adam Ludwikowski

Główny Specjalista                                                               Mazowiecki Wojewódzki

                                                                                             Inspektor Ochrony Środowiska

 

Data publikacji : 27.01.2010

Data modyfikacji : 28.01.2010 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 3845
Autor : Emilia Trębińska
Opublikowane przez Emilia Trębińska