Komunikaty

16.10.2019

Prawomocne wyroki skazujące za nielegalne składowanie odpadów w Radomiu

Sąd Okręgowy w Radomiu wymierzył wyroki skazujące dla trzech osób z firmy Bio-Med Sp. z o. o. z siedzibą w Szkutowskich Górkach (woj. świętokrzyskie) za to, że ww. dopuścili się nielegalnego składowania odpadów i substancji w Radomiu wbrew przepisom w sposób, który mógł zagrozić życiu i zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi oraz zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach; tj. o czyn z art. 183 § 1 Kodeksu karnego. Wyroki są już prawomocne.

Były prezes firmy został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 10 tys. zł. grzywny, natomiast dwóch pracowników firmy skazano na 1 rok i 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 8 tys. zł. grzywny. Sąd orzekł również nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 50 tys. dla byłego prezesa firmy Bio-Med. i po 10 tys. dla pozostałych skazanych.

Sprawa dotyczyła procederu nielegalnego składowania odpadów w wyrobisku pokopalnianym na obrzeżach Radomia przed sześcioma laty. W dniu 16.06.2016 r. zapadł wyrok skazujący w odniesieniu do dwojga oskarżonych – wobec właścicieli działek sąd orzekł nawiązki w kwocie odpowiednio 18 000 zł oraz 12 000 zł, natomiast wyroki dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za składowanie odpadów zapadły w roku 2019 i w październiku stały się prawomocne.

W 2013 roku w związku z podejrzeniami dotyczącymi zakopywania odpadów na działkach o nr ewid. gruntu 61 – 67 stanowiących wyrobisko po eksploatacji złoża piachu ”Malczów-Nogaj” w Radomiu między ul. Ciborowską, a ul. Drzymały, inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu podjęli kontrolę interwencyjną. Oględziny ww. działek wykazały, że wyrobisko poeksploatacyjne jest zasypywane i wyrównywane do poziomu otaczającego terenu. Do wypełnienia wyrobiska wykorzystywane były masy ziemne wymieszane z odpadami gruzu, folii, tworzyw sztucznych, odpadami gumowymi (opony), opakowaniami szklanymi, zmieszanymi odpadami komunalnymi, a także odpadami przemysłowymi pochodzącymi ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadami pochodzącymi z segregacji odpadów komunalnych.

Data publikacji : 16.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 716
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski