Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
08.06.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wycieku paliwa z rurociągu położnego pod dnem rzeki Wisły w Płocku

Pracownicy WIOŚ Delegatury w Płocku nadzorują usuwanie skutków poważnej awarii związanej z wyciekiem paliwa z rurociągu przebiegającego pod dnem rzeki Wisły. W ramach tych działań, w dniach 30 maja oraz 1 czerwca 2018 r., zostały pobrane próbki wody z rzeki Wisły

Analiza pobranych próbek wykazała przekroczenie dopuszczalnych stężeń zwartości węglowodorów ropochodnych wyłącznie w miejscu wypływu paliwa. Próbki pobrane w odległości 100 m poniżej miejsca wypływu paliwa (w górę rzeki) oraz pobrane w odległości 200 m za zaporami sorpcyjnymi (w dół rzeki) wskazują poziom zawartości węglowodorów ropochodnych znacznie poniżej wartości dopuszczalnej.

Otrzymane wyniki badań świadczą o skuteczności działań prowadzonych pod nadzorem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz zastosowanych środków i sprzętu do usuwania węglowodorów z powierzchni wody.

Ponadto Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję, którą zarządził przeprowadzenie przez PERN S.A. badań dotyczących: przyczyn, przebiegu
i skutków poważnej awarii dotyczącej wycieku paliwa z rurociągu przebiegającego pod dnem rzeki Wisły, która została ujawniona w dniu 30.05.2018 r.

Nadal będzie prowadzony monitoring jakości wody rzeki Wisły, związany z wyciekiem paliwa z rurociągu PERN S.A.

Więcej informacji na temat zdarzenia - Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 1 czerwca 2018 r. w sprawie awarii rurociągu paliwowego przechodzącego pod dnem rzeki Wisły w Płocku

Opcje strony

do góry