Aktualności

07.07.2022

Kontynuacja kontroli miejsc nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych.

 

Pismem z dnia 27.06.2022r., w związku z panującymi wysokimi temperaturami MWIOŚ zwrócił się do Kierowników Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z poleceniem niezwłocznego przeprowadzenia wizji terenowych.

 

W dniach 30.06.2022r. – 05.07.2022r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Mińsku Mazowieckim oraz Wydziału Inspekcji w Warszawie z udziałem funkcjonariuszy KPP, PSP oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego dokonali kolejnych wizji terenowych miejsc nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych znajdujących się na obszarach terytorialnie podległych.

 

W ramach podjętych czynności dokonano oceny stopnia zagrożenia pożarowego w związku z panującymi wysokimi temperaturami jak również wykonano dokumentację fotograficzną oraz skierowano wystąpienia w ramach bieżącego monitorowania postępów w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych i karnych w związku z usunięciem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych.

Opcje strony

do góry