Aktualności

05.07.2022

MWIOŚ zarządza wizje terenowe miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych

Pismem z dnia 27.06.2022r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Kierowników Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z poleceniem niezwłocznego przeprowadzenia wizji terenowych.

Podejmowane przez inspektorów czynności mają na celu ocenę aktualnego zagrożenia pożarowego w miejscach magazynowania odpadów niebezpiecznych, w związku z panującymi wysokimi temperaturami.

MWIOŚ zarekomendował udział w czynnościach funkcjonariuszy PSP, Policji oraz organu samorządowego.

  • W dniu 28.06.2022r. z udziałem funkcjonariuszy PSP w Przasnyszu, przeprowadzono wizję terenową z wykonaniem dokumentacji fotograficznej miejsca magazynowania odpadów na terenie m. Przasnysz.
  • W dniu 28.06.2022r. z udziałem funkcjonariuszy KPP w Ostrowi Mazowieckiej,   przeprowadzono wizję terenową z wykonaniem dokumentacji fotograficznej, obszaru magazynowania odpadów w m. Stare Lubiejewo.
  • W dniu 29.06.2022r. z udziałem funkcjonariuszy KPP w Makowie Mazowieckim oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzono wizję terenową z wykonaniem dokumentacji fotograficznej obszaru magazynowania odpadów znajdującego się  w m. Kołaki.
  • Nie stwierdzono uszkodzeń pojemników oraz wycieków magazynowanych substancji do gruntu.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Ostrołęce przedmiotowe miejsca obejmą systematycznym nadzorem. Planowane są również kolejne wystąpienia do przedstawicieli organów samorządu terytorialnego o udzielenie informacji, odnośnie aktualnego etapu postępowania w sprawie usunięcia odpadów.   

 

Sprawa jest w toku.

 

 

Opcje strony

do góry