Aktualności

29.06.2022

Podpisanie porozumienia o współpracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

W dniu 29 czerwca 2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w związku z wejściem w życie nowych uregulowań prawnych, dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów w ramach systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT.

W spotkaniu udział wzięli: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Zega oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Wojciech Pawlak.

Zawarcie porozumienia uregulowało zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a Inspekcją Ochrony Środowiska w celu skutecznego i efektywnego współdziałania w zakresie nadzoru nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów oraz zapobiegania ich nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu.

Opcje strony

do góry