Aktualności

24.06.2022

Ćwiczenia ratownicze 23 czerwca 2022r.

W dniu 23 czerwca 2022 r. przeprowadzono ćwiczenia ratownicze (pod kryptonimem „Bayer 2022”) na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Bayer sp. z o.o. w Centralnym Magazynie Dystrybucyjnym w miejscowości Pass 20H koło Błonia z udziałem inspektorów WIOŚ w Warszawie oraz przedstawicieli Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Celem ćwiczeń było zapewnienie właściwej organizacji działań ratowniczych, rozpoznania operacyjnego i sprawdzenia założeń Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego (WPOR) zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W ramach „Bayer 2022” przećwiczono Reprezentatywne Zdarzenia Awaryjne, określone
w WPOR oraz sprawdzono współdziałanie służb ratowniczych zakładu, WIOŚ, jednostek Policji oraz jednostek PSP i OSP z terenu powiatów warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie uczestniczyli w pracach Sztabu Taktycznego oraz w działaniach w terenie, w tym w szczególności prowadzili nadzór nad działaniami zakładu w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom awarii dla środowiska.

Ćwiczenia umożliwiły sprawdzenie obowiązujących procedur oraz skuteczność działań w terenie w zakresie przeciwdziałania skutkom poważnych awarii.

Opcje strony

do góry