Aktualności

08.06.2022

Niebezpieczne odpady z miejscowości Borkowice zostały usunięte.

·       W miejscowości Borkowice na terenie powiatu przysuskiego przeprowadzona została wspólna akcja Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu wraz z Funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.

·       W wyniku oględzin stwierdzono, że w 4 budynkach magazynowych o łącznej powierzchni o ok. 1300 m2 zgromadzone zostały znaczne ilości odpadów w pojemnikach o poj. 1 m3 tzw. „mauzerach”, w beczkach metalowych o poj. 200 l oraz na paletach w ofoliowanych pojemnikach.

·       Znalezione pojemniki z odpadami nie posiadały żadnych oznaczeń pozwalających na identyfikację ich pochodzenia, jak również dających pewność, co do znajdujących się wewnątrz substancji.

·       Wyniki badań przeprowadzonych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wskazały, że w ujawnionych pojemnikach magazynowane były substancje zawierające m. in. 1,1,2-trichloroetan (określany jako substancja silnie toksyczna), jak również aceton, eter dietylowy, octan etylu.

·       Wszystkie odpady niebezpieczne zgromadzone w pomieszczeniach budynków magazynowych   zostały wywiezione. 

·       Ilość przetransportowanych odpadów do utylizacji wyniosła – 1.235,586 Mg.

    W dniu 03 czerwca 2022r. przy udziale Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w Radomiu nastąpiło przekazanie terenu oraz znajdujących się obiektów.

Opcje strony

do góry