Aktualności

11.01.2022

Podsumowanie szkolenia z zakresu zwalczania szarej strefy w gospodarce odpadami

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się szkolenie pn. „Współpraca z administracją samorządową w zakresie zwalczania szarej strefy w gospodarce odpadami”. Adresowane było do przedstawicieli samorządu z terenu województwa mazowieckiego, a w szczególności do organów ochrony środowiska, tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Szkolenie obejmowało trzy panele tematyczne:

  •  „Aspekty prawne związane z usuwaniem odpadów w ramach trybów przewidzianych w art. 26 i art. 26a ustawy o odpadach”;
  • „Przestępstwa w gospodarowaniu odpadami”;
  • „Problematyka porzucania odpadów niebezpiecznych oraz zwalczanie przestępczości środowiskowej”.

Podczas szkolenia podkreślono, że odpady zalegające w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania stanowią zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Omówiono m.in. przewidziane prawem tryby usuwania odpadów, rodzaje przestępstw przeciwko środowisku, jak również działania inspekcji środowiska ukierunkowane na ich zwalczanie.

Prelegenci wyjaśnili także, w jaki sposób powinni postępować przedstawiciele samorządów w przypadku ujawnienia miejsca nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia przyczyniło się do rozpowszechnienia przepisów ochrony środowiska oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy inspekcją ochrony środowiska a administracją samorządową w zakresie współdziałania w zwalczaniu szarej strefy w gospodarce odpadami.

Opcje strony

do góry