Aktualności

31.12.2021

Porzucone pojemniki typu „mauzer” z nieznaną substancją.

W dniu 27.12.2021 Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie podjęli czynności  
w związku z telefoniczną informacją przekazaną przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wieliszew o wycieku substancji z jednego z dwóch pojemników znajdujących
się na terenie działki w obrębie Kępa Kikolska, gm. Wieliszew, pow. legionowski:

  • wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Wieliszew przeprowadzono oględziny miejsca porzucenia odpadów;
  • stwierdzono, że jeden z porzuconych paletopojemników uległ rozszczelnieniu. W dolnej części widoczne było pęknięcie o długości ok. 20 cm. Na skutek uszkodzenia wyciekło do gruntu
    ok. 500 l nieustalonej substancji, która po betonowych płytach spłynęła w niżej położoną część działki, tworząc zastoisko;
  • substancja była barwy brunatnej, w temp. ok. -15OC w stanie ciekłym, bezpośrednio w miejscu wycieku o konsystencji kleistej, wydzielająca intensywny chemiczny zapach;
  • Próbobiorca z CLB GIOŚ dokonał poboru próbek gleby w miejscu wycieku nieznanej substancji.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie podjęli współpracę z funkcjonariuszami KP w Wieliszewie w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za porzucenie odpadów.

Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry