Aktualności

19.06.2020

Kolejny pożar w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Radomiu

W dniu 11.06.2020 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęła informacja dotycząca pożaru w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ul. Witosa w Radomiu.

Pożar objął sektor z odpadami wielkogabarytowymi oraz tzw. balastem z odpadów wielkogabarytowych. Szacowana masa spalonych odpadów wyniosła ok. 400 Mg. Były to głównie meble, płyty MDF oraz odpady plastikowe pochodzące z gospodarstw domowych. Znajdowały się na utwardzonym terenie.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i objęli sprawę dalszym nadzorem.

Do podobnego pożaru w tym miejscu doszło w ubiegłym miesiącu. Więcej informacji: https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1697,Pozar-odpadow-na-terenie-Zakladu-Utylizacji-Odpadow-w-Radomiu.html?search=801330810

Data publikacji : 19.06.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 349
Opublikowane przez Milena Nowakowska