Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

15.05.2020

Nielegalne składowisko substancji chemicznych w gminie Prażmów.

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, na numer telefonu alarmowego dotyczącego poważnych awarii, wpłynęło zgłoszenie informujące o nielegalnym magazynowaniu odpadów w miejscowości Nowy Prażmów, gmina Prażmów.

Przybyły na miejsce inspektor, działając na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska podjął czynności i złożył zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa o którym mowa w art. 183 § 1 ustawy Kodeks karny, tj. kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W dniu 4 maja 2020 roku zespół interwencyjny Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie oraz funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Warszawie, Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie i Prokuratora Rejonowego w Piasecznie przeprowadzili oględziny oraz czynności w wyniku których stwierdzono, że w murowanej i zadaszonej hali magazynowej o wymiarach 80m x 12m x 3,5m znajduje się około 2000 pojemników typu mauser i nieustalona liczba stalowych beczek o pojemności 200 l. Strażacy pobrali próby do badań laboratoryjnych, które wykonało CLB GIOŚ. Z uwagi na bardzo duże stężenie LZO w powietrzu do hali weszli tylko strażacy w szczelnych kombinezonach i aparatach tlenowych. Teren został zamknięty i zabezpieczony przez Policję.

Sprawa jest w toku.

Opcje strony

do góry