Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

20.05.2019

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie działań jakie WIOŚ w Warszawie podejmował w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia rzeki Utraty

W dniu 17 maja 2019 r. ok. godz. 22 pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie został poinformowany przez Komendę Powiatową PSP w Pruszkowie o pojawieniu się wysokiej piany oraz śniętych ryb w rzece Utracie, na wysokości – stopnia wodnego w Pruszkowie – Tworkach. Niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zadysponował na miejsce zdarzenia zespół, w skład którego wszedł inspektor WIOŚ w Warszawie oraz pracownik GIOŚ Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału w Warszawie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono silne wypienianie się wody na całej szerokości koryta rzeki tj. na szerokości ok.  3 m, na długości ok. kilkunastu metrów poniżej stopnia wodnego oraz w miejscach widocznych, obecność nielicznych śniętych ryb. Na powierzchni wody nie stwierdzono widocznych  śladów substancji, w tym ropopochodnych. Wykonujący na miejscu zdarzenia badania wody z rzeki funkcjonariusze PSP zidentyfikowali w niej obecność niejonowych związków powierzchniowo czynnych (związki zawarte m. in. w środkach piorących).

Wykonane uzupełniająco przez Inspekcję Ochrony Środowiska szybkie badania w terenie w następującym zakresie: tlen rozpuszczony, temperatura, odczyn pH, przewodność elektryczna, wykazały m. in. dobre natlenienie wody (od 5,73 do 7,42 mg/l O2), odczyn pH w granicach od 7,4 (obojętny) do 8,0 (lekko zasadowy) oraz temperaturę w granicach 14,7-15,1 oC.

Wykonane badania w terenie nie ujawniły bezpośredniego zagrożenia. Inspekcja Ochrony Środowiska pobrała także 4 próbki wody do wykonania ich analiz laboratoryjnych w Centralnym Laboratorium Badawczym. W pobranych próbkach wody, w badaniach laboratoryjnych, oznaczono stężenie niejonowych związków powierzchniowo czynnych w zakresie od 0,021 do 0,222 mg/l. W obowiązujących przepisach w zakresie prawa ochrony środowiska nie ma standardów określających dopuszczalne stężenia substancji powierzchniowo czynnych w wodach powierzchniowych, w  związku z powyższym pomocniczo wykorzystano określone standardy dla ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód, które wynoszą dla substancji powierzchniowo czynnych niejonowych 10 mg/l, a dla sumy substancji powierzchniowo czynnych anionowych i niejonowych 1 mg/l. W przebadanym wskaźniku detergenty niejonowe - nie stwierdzono przekroczenia w odniesieniu do standardu dla ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód. Trwa analiza próbek m. in. w zakresie oznaczania detergentów jonowych.

Z dokonanych obserwacji w terenie wynikało, że w miarę upływu czasu piana opadała i zanikała. W dniu zdarzenia nie ustalono jego sprawcy - w czasie ujawnienia zdarzenia nie było widocznych dopływów zanieczyszczenia. Zdarzenie miało miejsce po intensywnych opadach deszczu, po okresie długotrwałej suszy. W takich warunkach następuje także spływanie powierzchniowych zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych oraz nieutwardzonych w zlewni rzeki Utraty.

Na miejscu zdarzenia działanie prowadzili przedstawiciele Miasta Pruszkowa oraz Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w Pruszkowie.

Z ustaleń dokonanych przez WIOŚ w Warszawie wynika, że w godzinach porannych w dniu 18 maja 2019 r., na rzece Utracie nie było już śladów piany, śniętych ryb, ani widocznych dopływów zanieczyszczenia. Nurt wody był szybki, poziom wody wysoki, woda mętna.

W ramach działań własnych WIOŚ w Warszawie dokonał także rozpoznania w wytypowanych oczyszczalniach ścieków funkcjonujących w zlewni rzeki Utraty, powyżej miejsca zdarzenia, a także nawiązał roboczy kontakt m. in. z przedstawicielem Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w celu pozyskania jak najpełniejszych informacji o przyczynie zdarzenia i ewentualnym sprawcy.

Data publikacji : 20.05.2019

Data modyfikacji : 20.05.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1011
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski