Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16.05.2019

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie w szkoleniu dla doradców rolnych z woj. mazowieckiego nt. „Wdrażanie Programu azotanowego” zorganizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Ciechanowie wzięli udział w szkoleniu dla doradców rolnych z woj. mazowieckiego nt. „Wdrażanie Programu azotanowego” zorganizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Tematem szkolenia były m.in. zagadnienia dot. zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, obowiązujące przepisy prawa z tego zakresu, problematyka dot. przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek itp.  

Przedstawiciel Delegatury w Ciechanowie przedstawił zagadnienia dotyczące kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska podmiotów w zakresie stosowania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Po wystąpieniu przedstawiciel Delegatury udzielił odpowiedzi na liczne pytania dot. realizacji Programu przez kontrolowanych i procedur kontrolnych.

  • źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
    źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  • źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
    źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Data publikacji : 16.05.2019

Data modyfikacji : 16.05.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 579
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski