Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

05.04.2019

Szkolenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Legionowie z zakresu uchwały „antysmogowej”

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Legionowie dotyczące ograniczeń i zakazów wynikających z uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwała „antysmogowa”. W spotkaniu zorganizowanym we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Legionowo  ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej wzięli udział pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Legionowie oraz  funkcjonariusze Straży Miejskiej w Legionowie.  

Przeszkoleni strażnicy miejscy  będą  wykorzystywać  pozyskaną wiedzę w praktyce podczas   kontroli  z zakresu przestrzegania przepisów ochrony powietrza.

Data publikacji : 05.04.2019

Data modyfikacji : 05.04.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 648
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski